Gadget
Logo
Úvodní obrázek

Transparentní, kontinuální a inovativní podpora současného umění v České republice od roku 1992

„Nadace pro současné umění dlouhodobě pomáhá mladým lidem, aby jejich energie, uvažování a cit mohli jít k veřejnosti, aby nezůstali někde v šuplíku. To všechno se zhodnotí mnohem později, v takové formě, která se zhodnocováním věcí materiálních nemá vůbec porovnání.“

Petr Nikl, výtvarník, hudebník a performer

Mise

Cílem Nadace pro současné umění Praha je podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející občanské společnosti. Programy Nadace jsou navrženy jak k podpoře svobodné, ideologiemi a komerčními tlaky neovlivněné tvořivosti individuálních umělců, tak k posílení společenské role výtvarného umění a vzájemné důvěry mezi jednotlivými aktéry umělecké scény.

NSU Kavarna

Programy

NSU pokračuje v kontinuálním rozvoji Nadačního domu a podpoře Centra pro současné umění Praha, o.p.s., provozujícího Galerie Kurzor a Jelení, databázi Artlist a přednášky. V uplynulých letech se Nadace pro současné umění Praha soustředila na získání prostředků k dokončení rekonstrukce vlastního Nadačního domu nedaleko Strossmayerova náměstí v Praze 7. Konvertovaný objekt někdejších pekáren se veřejnosti otevřel v roce 2016. Stal se sídlem NSU, CSU a dalších neziskových organizací působících v oblasti umění a fundraisingu a živým kulturním centrem v srdci Prahy 7. Aktuálně připravujeme dvojici nových grantových programů s předpokládaným termínem vypsání v první polovině roku 2024.

Ikona

Akviziční program pro sbírkové instituce

Nový program podporuje akceleraci akviziční činnosti regionálních sbírkových institucí o díla současných umělkyň a umělců. Program cílí na systémové změny a posílení důvěry mezi umělci-institucemi-filantropy.

OPENCALL
PODPOŘIT PROGRAM
Ikona

ROZVOJOVÝ PROGRAM na tvůrčí činnost

Rozvojový program pravidelně podporuje inovativní tvůrčí činnost umělkyň a umělců a dalších participujících profesí na poli vizuálního umění. Program cílí na podporu individuální tvůrčí svobody. Opencall připravujeme

PODPOŘIT PROGRAM
Ikona

NADAČNÍ DŮM A AKTIVITY NSU

Kontinuálně rozvíjíme a spravujeme Nadační dům jako místo pravidelného setkávání se současným uměním a sídlo dalších neziskových organizací z oblasti vizuálního umění a fundraisingu.

PODPOŘIT PROGRAM

Podpořené projekty

Během uplynulých 30 let své existence podpořila Nadace pro současné umění Praha v rámci pravidelně vypisovaných grantových programů přes 750 uměleckých projektů částkou přesahující 50 milionů korun. Vedle samotných vizuálních umělkyň a umělců, kurátorek a kurátorů, teoretiček a teoretiků, jejichž počet přesáhl 150, získalo podporu více než 200 institucí, především galerií, ale i obecně prospěšných organizací a spolků podílejících se na rozvoji současného umění.

Obrázek

Eva Koťátková & Barbora Kleinhamplová

V roce 2018 podpořila NSU společný umělecký projekt Evy Koťátkové a Barbory Kleinhamplové 12 hodinová konference. Performativní site-specific představení, v němž se účinkujícími stali sami návštěvníci. Projekt otevřel mimo jiné otázky spojené s podmínkami a obtížemi vědecké práce, které zažívají i pracovníci v kultuře nebo samotní umělci.

Obrázek

Pavla Sceranková & Dušan Zahoranský

V roce 2016 podpořila NSU Praha společný kurátorský projekt Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského Aparát utopického obrazu. Dvojice skupinových výstav realizovaná ve spolupráci s Efa Project Space v New Yorku a v CSU Praha představila společné práce autorek a autorů z České republiky a z USA.

Obrázek

Krištof Kintera

Vizuálního umělce Krištofa Kinteru podpořila NSU Praha třikrát v průběhu 90. let, kdy byl jako student pražské AVU na počátku umělecké kariéry. V roce 1995 zaštítila autorův pobyt v USA a o dva roky později jeho účast na projektu Office Tower Manhattan v Bruselu. NSU financovala vznik Kinterova katalogu k výstavě Mluviči uspořádané v roce 1999 Galerií hlavního města Prahy. V roce 2001 podpořila umělcovu účast na mezinárodní skupinové výstavě v pražské galerii NoD/Roxy reflektující život ve velkoměstě.

Obrázek

Federico Díaz

Vizuální umělec Federico Díaz absolvoval během studií na pražské Akademii stipendijní pobyt v Sorosově centru pro současné umění v Lublani. V roce 1996 podpořila NSU Praha vznik katalogu k Díazově první samostatné výstavě realizované v roce 1997 v Galerii hlavního města Prahy, o roky později pak autorovu účast na výstavě L’Art du Monde 98 v Paříži. V následujcím roce podpořila dva Díazovy zahraniční rezidenční pobyty.

Obrázek

Festival Fotograf

V letech 2018 a 2019 podpořila NSU Praha doprovodné programy pražského festivalu Fotograf, který již přes deset let představuje současnou fotografii v širším kontextu vizuálního umění.

Obrázek

Artmap

Rozcestník současného umění Artmap vznikl v roce 2008. Prostřednictvím webového portálu a tištěných map distribuovaných v Praze a v Brně informuje o dění na české výtvarné scéně a slouží jako svého druhu archiv uměleckých akcí pořádaných po celé České republice. NSU Praha podpořila iniciativu Artmap dvakrát. V roce 2013 a 2018 napomohla vytvoření a rozšíření webového portálu artmap.cz.

kompletní seznam podpořených projektů

Podporujte s námi

Vaše finanční podpora bude transparentně využita na grantové a rozvojové programy NSU, administrace grantů a provozní výdaje činí 8-12% z rozpočtu. O konkrétním využití Vaší podpory Vás budeme informovat na výročním setkání dárců NSU, v našem newsletteru a ve výroční zprávě. Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

podpořit online PŘES DARUJME.CZ

Náš velký dík a respekt patří všem organizacím a jednotlivcům, kteří finančně podpořili nebo pravidelně podporují rozvoj současného umění prostřednictvím Nadace pro současné umění Praha.

Organizace:


ART HUB ARTEFIN, ARTEX ART SERVICES, s.r.o., Conseq Investment Management, Crove Advertis Accounting s.r.o., Gestor z.s., Hunt Kastner Artworks, Janošík Okna-Dveře, s.r.o., Jlbjlt, Nadace Benetheo, Nadační fond Kmentová Zoubek, Nadační investiční fond České republiky, Ohio Art Council, Open Society Fund, Projekt Darujme.cz Nadace VIA, Střední odborná škola mediální a propagační tvorby, s.r.o., Trust for Mutual Understanding

Jednotlivci:


Adam Majerčík, Adéla Matasová, Alena Kotzmannová, Alžběta Skálová, Anna Doušová, Charlotta Kotik, Emanuel Poche, Eva Koťátková, Eva Volfová, Gabriela Těthalová, George Soros, Hana Buddeus, Hana Kafková, Hana Kratochvílová, Jan Kroupa, Jan Mlčoch, Jan Nálevka, Jana Doudová, Jaromír Novotný, Jitka Svobodová, Jiří Janda, Jiří a Radana Waldovi, Jiří Žák, Johana Střížková, Karina Kubišová, Kateřina Svatoňová, Kateřina Černá, Katherine Kastner, Lenka Klodová, Ludvík Hlaváček, Marcela Steinbachová, Marie a Zdeněk Kratochvílovi, Michal Pěchouček, Miloš Šejn, Ondřej Váša, Pavel Mrkus, Pavlína Morganová, Petr Dub a Jana Bernartová, Phyllis Plotnick, Regina Stupalová, Robert Runták, Tomáš Džadoň, Tomáš Moravec, Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, Veronika & Libor Winklerovi, Zinovij Masinovský, unconductive trash, Šárka Zahálková

Podpora dary uměleckých děl:


Adriena Šimotová, Alena Kotzmannová, Alice Nikitinová, Antonín Střížek, Arnošt Pacola, Barbara Benish, Dalibor Chatrný, Daniel Hanzlík, Daniela Baráčková, Daniela a Linda Dostálkovy, David Adamec, David Böhm a Jiří Franta, David Fesl a Sláva Sobotovičová, Erika Bornová, František Kowolowski, František Matoušek, František Skála, Igor Korpaczewski, Ivan Vosecký, Ivana Lomová, Jan Haubelt, Jan Hísek, Jan Merta, Jan Pfeiffer, Jan Řezáč, Jaroslav Prášil, Jaroslav Valečka, Jindřich Štreit, Jitka Géringová, Jiří Bartůněk, Jiří David, Jiří Kornatovský, Jiří Kovanda, Jiří Petrbok, Jiří Surůvka, Jiří Valoch, Jiří Černický, Jiří Štourač, Josef Bolf, Josef Švanda, Ján Mančuška, Kateřina Štenclová, Krištof Kintera, Kurt Gebauer, Lena Knilli, Lenka Klodová, Lenka Vítková, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Magdalena Stanová, Marek Meduna, Marian Palla, Marie Blabolilová, Markéta Othová, Martin Kolář, Martin Mainer, Martin Raudenský, Martin Zet, Martin Zálešák, Michael Delia, Michaela Thelenová, Michal Adamovský, Michal Cihlář, Michal Gabriel, Michal Novotný, Michal Sedlák, Milan Maur, Miloš Michálek, Miloš Šejn, Míla Preslová, Olga Karlíková, Otto Placht, Patricie Fexová, Pavel Hayek, Pavel Mrkus, Petr Dub, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Petr Nikl, Petr Pastrňák, Petr Písařík, Petra Herotová, Richard Tymeš, Robert Novák, Roman Franta, Roman Trabura, Stanislav Kolíbal, Svatopluk Klimeš, Tereza Severová, Tomáš Císařovský, Tomáš Vaněk, Vladimír Havlík, Vladimír Houdek, Vladimír Kokolia, Vladimír Skrepl, Václav Girsa, Zdena Kolečková, Zorka Ságlová, Čestmír Suška

Spolupráce a partneři:

NSU byla odborným garantem přípravy setkání Filantropie a umění v Lobkowiczkém paláci pořádaném Nadačním fondem Via ClaritaVia Clarita logoNSU byla vybrána do akceleračního programu FRIN 2023 pořádaného Českým centrem fundraisinguFRIN 2023Mediálními partnery NSU jsou Wealth Magazín a SmartEmailingSmartEmailing logoSmartEmailing logoPartnerem setkání podporovatelů NSU je vinařství Víno ŠílováVíno Šílová logoSídlo NSU bylo rekonstruováno s podporou stavební firmy Kostka StavKostka Stav logo

O Nadaci

Na podzim 1992 bylo v Praze organizací Open Society Institute N.Y. pod patronací filantropa George Sorose založeno Sorosovo centrum pro současné umění Praha. Vzniklo jako součást sítě podobných center založených v zemích bývalého komunistického bloku. V květnu 1997 se Sorosovo centrum transformovalo v samostatnou Nadaci pro současné umění Praha. O dva roky později se původně jediná instituce v reakci na nové znění Zákona o nadacích a nadačních fondech rozdělila na dva samostatné celky – Nadaci (NSU) a Centrum (CSU).

centrum pro současné umění Praha

Nadace nadále sleduje své základní poslání, jímž je podpora současného vizuálního umění prostřednictvím grantových programů, Centrum pro současné umění Praha, o.p.s., realizuje vlastní výstavní činnost (Galerie Jelení a Galerie Kurzor), doprovodné programy, provozuje uměleckou databázi Artlist a odbornou knihovnu. Činnost obou institucí na poli současného vizuálního umění je od počátku úzce spjata a definována myšlenkou otevřené společnosti a rozvoje občanských iniciativ.

V roce 2014 vložila NSU své nadační jmění do nemovitosti na Strossmayerově náměstí, kterou do roku 2022 postupně rekonstruovala. Sídlí zde kromě NSU a CSU několik dalších organizací z oblasti umění a fundraisingu, ve dvoře naleznete také kavárnu s auditoriem pro široké spektrum vzdělávacích a kulturních programů.

NSU Praha je členem Fóra dárců a je signatářem Kodexu principů etického chování nadací. Účetnictví NSU je auditováno nezávislým auditorem PKF APOGEO.

výroční zprávy a archiv dokumentů nsu

Lidé

Photo

Ludvík Hlaváček

předseda správní rady

Ludvík Hlaváček, dlouholetý ředitel NSU je od roku 2023 předsedou její správní rady. Po studiích na Filozofické fakultě UK v Praze pracoval v památkové péči a následně v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Po podpisu Charty 77 vykonával dalších třináct let dělnické profese. V roce 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění a roku 1998 stál u zrodu sesterské organizace Centra pro současné umění Praha, o.p.s., dnes vedeného ředitelem Ondřejem Stupalem. Nadace pro současné umění Praha pod vedením Ludvíka Hlaváčka se přes třicet let kontinuálně věnuje směřování instituce k podpoře umělecké tvořivosti jako integrální součásti rozvoje demokratické občanské společnosti.

Photo

David Korecký

ředitel

Do NSU přišel v roce 2022 s cílem podílet se na rozvoji nové kapitoly činnosti instituce, od roku 2023 je pověřen jejím řízením. David má dvacet let zkušeností s kurátorstvím, publikační činností, vedením projektů a péčí o vztahy mezi institucionálními i komerčními subjekty a odbornou i laickou veřejností. V minulosti pracoval jako kurátor a produkční Galerie Rudolfinum, Galerie a Nadace Langhans, Ateliéru Josefa Sudka a Galerie České pojišťovny, pořádal sbírky fotografií pro PPF a soukromé sběratele. Připravil první českou publikaci o kurátorství současného umění Médium kurátor. Aktuálně spolupracuje také s architekty na projektech nových muzeí a expozic (Muzeum Ghetta v Terezíně) a s grafickými designéry na výstavních prezentacích (projekt Identita). Studoval architekturu na ČVUT v Praze a VUT v Liberci a Soudobou historii na FSV UK.

Photo

Nina Moravcová

koordinátorka grantových programů

Nina se podílí zejména na přípravě a realizaci nových grantových programů. V uměleckém provozu působí více než deset let. Studovala Teorii a dějiny umění na FF Univerzity Palackého v Olomouci a na Institutu dějin umění ve Vídni. Absolvovala odborné praktikum v Architekturzentrum ve vídeňské Museumsquartier. Během studií spoluzaložila výstavní prostor Vitrína Deniska, který v Olomouci funguje dodnes. Pracovala jako kurátorka a vedoucí odborného oddělení v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Jako nezávislá kurátorka připravuje výstavy pro galerie a sbírkotvorné instituce u nás i v zahraničí. Působí také jako editorka a publikuje v oborových periodikách.

Photo

Jana Tlustá

fundraiser a office manager

Jana posílila tým NSU v listopadu 2023. Přes dvacet let působila v soukromé sféře na obchodních a administrativních pozicích, od roku 2017 je její práce spojená s neziskovým sektorem. Specializuje se na projektový fundraising, má bohaté zkušenosti z oblasti řízení chodu organizací, PR a marketingu. Získala titul MBA v oboru Management neziskových organizací ve Společnosti pro management a leadership.

Photo

Lenka Bakešová

konzultantka komunikace & PR

Lenka dlouhodobě působí jako kulturní manažerka a promotérka současného výtvarného umění. Propojuje a akceleruje aktivity nezávislé umělecké scény, mezinárodního uměleckého provozu a trhu s uměním. Je hlavní osobou Prague Art Week.

SPRÁVNÍ RADA

Ludvík Hlaváček předseda správní rady, historik a teoretik umění Lenka Deverová členka správní rady, advokátka, vysokoškolská pedagožka Ondřej Stupal člen správní rady, ředitel Centra pro současné umění Praha

ODBORNÁ RADA

Edith Jeřábková kurátorka, kritička Zdena Kolečková vizuální umělkyně, vysokoškolská pedagožka Tomáš Vaněk vizuální umělec, vysokoškolský pedagog Radek Wohlmuth kurátor, kritik

DOZORČÍ RADA

Katherine Kastner galeristka Alena Pomajzlová historička umění Ondřej Hrab ředitel Archa - Centrum dokumentárního divadla

PORADNÍ TÝM PATRONŮ NSU

Charlotta Kotíková historička umění, kurátorka Alexandra Bízková předsedkyně představenstva fondu Pro arte, konzultantka fundraisingu České filharmonie Martina Břeňová ředitelka Nadace OSF, odbornice v oblasti filantropie Zdenek Felix teoretik umění, kritik a kurátor Petr Málek marketingový specialista Libor Winkler podnikatel a filantrop